w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec.

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica.

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów.

.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

.

w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez radę.

.

w sprawie powierzenia Gminie Rytwiany zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.

.

w sprawie powierzenia Gminie Bogoria zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/10/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

.