w sprawie powierzenia Gminie Rytwiany zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.

.
Attachments:
Download this file (LX_65_10.pdf)LX/65/10