w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

.

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (Rezolucja 1_16.pdf)Rezolucja 1_16.pdf2017-07-05 11:37

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

.