w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/17/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2009
roku w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
własnych oraz ich przeznaczenie

.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

.

w sprawie zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

.

w sprawie zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego

.

w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu
Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

.