w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w Staszowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5856/11 o powierzchni 0,0402 ha

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (XLVI_75_09.pdf)XLVI/75/092013-05-28 13:59
Download this file (XLVI_75_09_zał.pdf)XLVI/75/09 zał2013-05-28 13:59