w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu w Staszowie.

w sprawie określenia przychodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków specjalnych oraz ich przeznaczenia.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/02 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu.

w przedmiocie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nr V/l/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku w zakresie ustalenia wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2003 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

w sprawie zmiany Uchwały nr X/37/03  Rady Powiatu w Staszowie z dnia 04 lipca 2003r.  w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

w sprawie nadania imienia ZESPOŁOWI SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w STASZOWIE ul. Szkolna 11

w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003

w sprawie założenia 3-letniego technikum zawodowego na podbudowie szkoły zasadniczej w Staszowie, ul. Szkolna 11