w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Staszowskiego

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Staszowskiego

w sprawie użyczenia własnościowego prawa do lokalu nr 7 w spółdzielni mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Liceum Ogólnokształcącemu w Staszowie

w sprawie wyposażenia w majątek ruchomy Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stanu bezpieczeństwa powiatu za 2001 rok

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002 rok