w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski za rok 2013

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2024

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2014 rok

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2014 rok

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2014 rok

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku