w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Staszowskiego z Gminą Staszów, Gminą Szydłów i Gminą Rytwiany przy opracowaniu i realizacji projektu pod nazwą: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego"

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany