w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/64/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/41/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.