w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/41/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/67/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za rok 2016

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/50/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/36/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/44/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/39/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/43/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek