w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/14/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku