w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

W sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2016 dla Powiatu Staszowskiego

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gmin Staszów, Osiek i Szydłów

w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za rok 2016

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2016 rok

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/64/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu