w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie