w sprawie uchwalenia Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku 65+ w 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica