w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2021 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku