w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/35/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/5/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu w Staszowie na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/26/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Staszowskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu staszowskiego