w sprawie zmiany Uchwały Nr L/61/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2023 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2023 rok

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2023 rok

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2023 rok

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2023 rok

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027