w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2012

.

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski

.

w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski

.