w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Staszowie

.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady
Powiatu w Staszowie

.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie

.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu
w Staszowie

.