Drukuj
zarządu powiatu
2008
z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Podziałanie 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Tytuł projektu: "Matematyka Pierwsza Klasa" w okresie od 01.08.2008 do 31.07.2009

Attachments:
FileLast modified
Download this file (u49_08.pdf)49/082013-07-01 10:54