z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok

z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2008 roku

z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie przeznanczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego

z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnowsprawnych finansowanych ze środków PFRON, za IV kwartał 2007 r.