z dnia 12 września 2008 roku w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 79/08 Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania modernizacyjno-remontowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11 

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia pn."Budowa drogi gminnej Połaniec-Kraśnik-Zdzieci Stare oraz drogi Kraśnik-Roszki"

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu"

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2008 roku

z dnia 19sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania kategorii drogi gminnej drodze Połaniec-Kraśnik-Zdzieci Stare, położonej:
1) w obrębie Połaniec - działki nr:2374; 2402; 2330; 5819/2
2) w obrębie Kraśnik - działka nr 231, 236

z dnia 19sierpnia 2008 roku w sprawie  zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 19sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok