z dnia 19sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 60/08 Zarządu Powiatuw Staszowie z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisjiegzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowynauczyciela mianowanego

z dnia 19sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 59/08 Zarządu Powiatuw Staszowie z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisjiegzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowynauczyciela mianowanego

z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 58/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeniesienia zobowiązań wobec Powiatu Staszowskiego

z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 drzew gatunku świerk pospolity (Picea abies) i 1 drzewa gatunku czeremcha amerykańska (Prumus Serotina), z terenu nieruchomości położonej w Staszowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5871/4 będącej we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów na zasadach nieodpłatnego prawa użytkowania, której właścicielem jest Powiat Staszowski.

z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2008 rok

z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2008 rok

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowofinansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, za II kwartał 2008 r.