z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek od km 0+000,00 do 54+007,00".

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2008 roku

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2008 rok

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu o nowy zawód.

z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie o nowe zawody