z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność  Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym gm.Rytwiany

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Izydorowi Grabowskiemu pełniącemu funkcję dyrektora Zespołu Szkół im.Stanisława Staszica w Staszowie do realizacji Programu "English Teaching"

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn."Renowacja wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie"

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły" przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zatrudnienia Pana Rafała Suski na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Nr XIII/1 w Tursku Małym Kolonii wraz z budową oświetlenia"

z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok