Drukuj
zarządu powiatu
2012

z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do
realizacji projektu pn. „Szansa dla Ciebie” w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (u41_12.pdf)41/122013-06-06 09:57