Drukuj
zarządu powiatu
2012

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 4 drzew w tym: 1 drzewa
gatunku  klon, 1 drzewa gatunku kasztan, 1 drzewa gatunku jawor i 1 drzewa gatunku grab
z terenu  nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
5883/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół ustanowionym Decyzją Nr 2/01 Zarządu
Powiatu w Staszowie  z dnia 25 kwietnia 2001 roku (działka oznaczona w ewidencji gruntów
numerem 5883/2 o powierzchni 3,7952 ha położonej w Staszowie przy ul. Koszarowej 7)

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (u66_12.pdf)66/122013-06-06 12:17