z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2017 roku Domu Pomocy Społecznej dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych
i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (u92_12.pdf)92/122013-06-06 14:12