z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.

z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2014

.

z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego zaopiniowania projektu budowlanego
opracowanego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Likwidacja barier rozwojowych -
most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką
Nr 875” od km 70+690 do km 76+287

.

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu
do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci pn. „Robomaniacy –nauka,
pasja, marzenie”

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (XXIX_1_21.pdf)XXIX_1_21.pdf2021-04-29 08:12

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół
w Staszowie  do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci projekt mobilności IVT
pn. „Uczymy się od przyjaciół – praktyki europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych”

.

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami na 2012 rok

.