z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

.

z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną w Połańcu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5886
w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej n/N

.

z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odwołania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (1_22.pdf)1_22.pdf2022-03-01 08:06

z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Spartakiada osób niepełnosprawnych”

.

z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

.

z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ankieta Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej 2021.DOCX)Ankieta Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej 2021.DOCX2022-02-16 11:06

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

.

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie"

.

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie"

.

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 21/12 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie za 2011 rok

.