z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę części pomieszczeń parteru
i schodów wejścia głównego w budynku przy ul. Szkolnej 4

.

z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

.

z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz ustalenia jego wynagrodzenia

.

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi
nr 0771T Janczyce – Wszachów w km od 0+985 do 2+960 kategorii drogi powiatowej

.

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu  na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

.

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok

.

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Staszowskiego za 2011 rok

.

z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/12 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz liczby uczniów przyjmowanych
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski
na rok szkolny 2012/13

.

z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Powiatowego konkursu plastycznego pn.:
„Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”

.

z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

.