z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok


z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej:

1)Pozbawienia kategorii dróg powiatowych:
    -drogi 0375T Kowala-Sobków od długości 1500 mb,
    -drogi powiatowej nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odcinku Zawada-Szewce od km 0+000 do 1+180
2)Zaliczenia do kategori dróg powiatowych dotychczasowej drogi wewnętrznej biegnącej od miejscowości Łaziska gmina Piekoszów do miejscowości Szewce gmina Sitkówka Nowiny

z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, za III kwartał 2007 r.

z dnia 23 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań i uzgodnień dotyczących nabycia gruntów na rzecz Powiatu Staszowskiego

z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 117/07 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok


z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok


z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok