z dnia 9 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do planu wydatków inwestycyjnych

z dnia 9 października 2007 roku w sprawie odwołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmian w planiewydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 września 2007 roku w sprawie odwołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie


z dnia 26 września 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu

z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok


z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok


z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok