z dnia 26 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 166/06 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2007 roku

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów kl. I-szych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów kl. I-szych w Zespole Szkół  im. Stanisława Staszica w Staszowie" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów kl. I-szych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów kl. I-szych w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

z dnia 12września 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Organizacja dodatkowych zajęć umożliwiających zdobycie drugiego zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu i podtopień występujących na terenie powiatu staszowskiego po 6 września 2007 r.

z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok