z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia wytycznych materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian wharmonogramie realizacji budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok

z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2007 roku

z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok