z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego

z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia Staroście Staszowskiemu wykonywania czynności Kierownika Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez Powiat Staszowski

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie realizacji zadań pn.
1)"Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0108T Oleśnica-Brody Małe od km 0+840 do km 1+340 dł. 500m szer. 4,50m".
2)"Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 5+580 do km 5+980 szer. jezdni od 4,40m do 6,10m".
3)"Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki-Łukawica od km 2+610 do km 3+610, długość 1km, szer. 3,0m".
4)Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 5+980 do km 6+293 o szerokości jezdni 4,50m".

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Remont i modernizacja starej części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie"

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn."Remont i modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół im.Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu"

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia pn."Budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Żapniowskiej, Madalińskiego i Kościuszki w Połańcu wraz z przebudową ulic oraz wykonaniem oświetlenia i odwodnienia".

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i modernizację starej części budynku Zespołu Szkół w Połańcu"

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i modernizację starej części budynku Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie"

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie do realizacji zadania modernizacyjno-remontowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie ul.Koszarowa 7