z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON, za II kwartał 2007 r

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu

z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej:
1)Pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0341 T "Złota Woda-Orłowiny", dł. 4380mb.
2)Zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wewnętrznej Lasów Państwowych biegnącej od miejscowości Korzenno do miejscowości Łukawa w gminie Daleszyce o długości 3300 mb.