z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 6401/2 o powierzchni 0,3210 ha w celu przeprowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej

Attachments:
FileLast modified
Download this file (u43_14.pdf)u43_14.pdf2015-01-08 13:55