z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Staszowskiego w celu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ziemnych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia, kabla teleinformatycznego-światłowodowego wraz z bednarką Farmy Wiatrowej Bogoria w celu przesyłania wytworzonej energii do Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie”