z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Oleśnicy gm. Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 917/3 o pow. 0,8451 ha

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia usytuowania ogrodzenia

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Staszowskiego w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: Budowa szlaku turystycznego pieszego łączącego Osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną” w Staszowie”

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Staszowskiego położonymi w Kurozwękach gm. Staszów

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2017 roku

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” Filia w Staszowie oraz opiekunów, do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze, w dniu 04.10.2014r.”

z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie