z dnia 11 września 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Z energią w przyszłość – staż dla energetyków”

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Staszów

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Golejów Jezioro położonej w Staszowie

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w miejscowości Kurozwęki do kategorii dróg gminnych

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Szydłowiec, Biesiadka - Mielec, ul. Łuże do kategorii dróg powiatowych

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój
w Powiecie Buskim

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych położonych na terenie Gminy Busko-Zdrój

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa gatunku kasztanowiec z terenu nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ustanowionym Decyzją Nr 2/01 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2001 roku i następnie zmienioną Decyzją Nr 3/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 27 grudnia 2012 roku

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Duże"

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok