z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2014 roku

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii RozwojuPowiatu Staszowskiego na lata 2014 – 2020.

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie miasta Busko-Zdrój i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia obowiązującego w roku 2014, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz wyznaczenia minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym w ramach Modułu I programu

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie"