z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej”

z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w miesiącu maju 2014 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wolica"

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wysoki Małe"

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości”

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gramy 50 lat - koncerty z okazji 50-lecia Szkoły Muzycznej”

z dnia 13 czerwca 2014 r. sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej nr 6201, w celu wymiany istniejącej sieci i przyłącza gazowego

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania gruntów zajętych pod drogi powiatowe