z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży usytuowanych w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dla nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 24

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok