z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu dla Elektrowni GDF SUEZ Energia Polska Spółka Akcyjna

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości”

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pani Anny Ogórek na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie