z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0637T Nowa Słupia - Nowa Słupia (Święty Krzyż)

z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2015

z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w miesiącu maju 2015 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 764

z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Rokitek w Sandomierzu