z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do podpisania i złożenia wniosku akredytacyjnego o przyznanie Karty Jakości Mobilności

z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Szydłów

z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie o nowy zawód

z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 764

z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu

z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej”

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha