z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2015 roku

z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 40/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, ul. Ruszczańska 23

z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w budynku przekazanym w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie

w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr 4/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Moje umiejętności – moje miejsce pracy – staż dla energetyków i elektroników”

z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Być informatykiem przyszłości – uczymy się profesji w Europie”

z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Środowisko geograficzno – kulturowe Europy”