z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Mobilność europejska kluczem doświadczenia zawodowego – praktyki zawodowe we Włoszech”

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 5871/4

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2015 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Staszowskiego, położonych w Staszowie

z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha

z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części zajętej pod przepompownię z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w obr. Kiełczyna gm. Bogoria, oznaczonej nr 189

z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok